Get Adobe Flash player

Nội qui sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho Cán Bộ)

Điều I. Thông tin chung

1. Mỗi cán bộ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau: <Ký tự đầu của họ và chữ lót><Tên cán bộ>@ctu.edu.vn

Ví dụ:  Cán bộ có tên Cao Thanh Tuấn sẽ có hộp thư điện tử là   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thông tin về máy chủ thư điện tử (Mail Server):

            Địa chỉ máy chủ (POP3) POP3 Server: mail.ctu.edu.vn             Port: 110

            Địa chỉ máy chủ (SMTP) SMTP Server:  mail.ctu.edu.vn            Port: 25

            Địa chỉ máy chủ (IMAP)IMAP Server: mail.ctu.edu.vn                Port: 143

            Địa chỉ web-mail: http://mail.ctu.edu.vn

Điều II.Qui định về sử dụng hộp thư điện tử

1. Nhà Trường cấp hộp thư điện tử cho cán bộ nhằm mục đích hỗ trợ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và trao đổi thông tin của cán bộ.

2. Cán bộ phải chịu trách nhiệm trước Phát luật và Nhà trường về nội dung của những thư được gởi đi từ hộp thư của mình.

3. Khi liên hệ hoặc trao đổi công việc với cán bộ, sinh viên trong Trường và các tổ chức và cá nhân bên ngoài cán bộ phải sử dụng hộp thư điện tử đã được Trường cấp.

4. Nghiêm cấp sử dụng hộp thư điện tử cho các mục đích:

a. Phát tán thông tin mang tính chất đồi trụy và phản động.

b. Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.

c. Tấn công các máy chủ thư điện tử của Trường và các nơi khác.

d. Giả mạo hoặc tìm cách giải mạo một bức thư điện tử dưới danh nghĩa một người khác.

e. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích tổ chức hay cá nhân.

f. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích các văn bản pháp qui của Đảng, Nhà nước và các tổ chức.

g. Phát tán những tin đồn sai sự thật.

h. Quấy rối người khác.

i. Phát tán các thông tin quảng cáo.

Điều III.Qui định về bảo quản hộp thư điện tử

1. Hộp thư điện tử được xem như là tài sản riêng của cán bộ, do đó cán bộ phải có trách nhiệm bảo vệ hộp thư điện tử của mình và tuân thủ các qui định về sử dụng hộp thư điện tử tại điều II.

2. Không được đưa mật khẩu hộp thư điện tử cho người khác sử dụng.

3. Để tăng cường tính bảo mật, cán bộ nên thường xuyên thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử.

4. Khi phát hiện mật khẩu hộp thư của mình bị thay đổi (không đăng nhập được) cán bộ phải liên hệ ngay với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng để phục hồi lại.

Điều IV.Qui định về dung lượng hộp thư điện tử

1. Dung lượng hộp thư điện tử của cán bộ được qui định như sau:

- Ban Giám Hiệu: Không giới hạn

- Các tài khoản giao dịch điện tử của Trường và các đơn vị: Không giới hạn

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường: Không giới hạn

- Lãnh đạo cấp bộ môn hoặc tương đương: 600MB

- Cán bộ khác: 400MB

2. Hệ thống máy chủ thư điện tử sẽ cảnh báo khi sử dụng hết 90% dung lượng được cấp.

3. Khi hộp thư bị đầy, không thể gởi và nhận thư được nữa, do đó phải xoá bớt các thư mới sử dụng được.

4. Hiện nay trường đã mở thêm một hộp thư điện tử với tên miền là st.ctu.edu.vn trên máy chủ Google với dung lượng hộp thư lên đến 7.5 GB (7500 MB) để phục vụ cho tất cả cán bộ Trường, có nhu cầu lưu trữ thư lâu dài trên internet.. Cán bộ có thể sử dụng hộp thư điện tử mới này với địa chỉ giống như hộp thư trên máy chủ của trường ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Cán bộ có nhu cầu sử dụng hộp thư này, liên hệ với Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để được hướng dẫn và hỗ trợ.    

Điều V.Qui định về tập tin đính kèm trong thư điện tử

1. Kích thước tối đa của các tập tin đính kèm vào một thư được giới hạn là 20MB

2. Các kiểu tập tin đính kèm có nguy cơ mang virus không được phép gởi và nhận qua thư gồm: VBS, SHS, JS, COM, BAT, CMD, PIF, SCR, CHM, VB, ASF, HLP, JSE, HTA, HTO, REG, SHB, VBE, WSC, WSF, WSH và EXE

Điều VI.Qui định về thời hạn của hộp thư điện tử

1. Hộp thư điện tử của cán bộ được tồn tại trong suốt thời gian cán bộ làm việc tại Trường.

2. Hộp thư điện tử của cán bộ sẽ bị xóa trong các các trường hợp sau:

- Xin nghỉ việc khỏi Trường.

- Tự ý bỏ việc.

- Bị buộc thôi việc.

- Không có nhu cầu sử dụng hộp thư điện tử.

Điều VII.Các hình thứ xử lý vi phạm

1. Nhắc nhở và khoá hộp thư điện tử 01 tháng: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (i).

2. Khiển trách và khoá hộp thư điện tử 03 tháng: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (h) hoặc đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm vi phạm điều (2) khoản (4) mục (i).

3. Cảnh cáo và khoá hộp thư điện tử 06 tháng: đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm vi phạm điều (2) khoản (4) mục (h) hoặc (i).

4. Đình chỉ công tác có thời hạn hoặc buộc thôi việc, xoá hộp thư và để nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (a), (b), (c) (d), (e), (f), (g).  

Điều VIII. Qui định về hỗ trợ sử dụng hộp thư điện tử

1. Khi cần sự hỗ trợ về hộp thư điện tử  cán bộ liên hệ với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà Khu Hiệu Bộ, Khu 2, Đường 3/2 Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0710 3830308, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thông tin hướng dẫn về việc sử dụng hộp thư điện tử được đặt trên Webite trợ giúp người sử dụng tại địa chỉ http://www.ctu.edu.vn/helpdesk/, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng sẽ không hỗ trợ cán bộ những vấn đề đã được hướng dẫn trên Website này.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐỖ VĂN XÊ