Get Adobe Flash player

Thông tin dành cho tân sinh viên khóa 41

NHỮNG ĐIỀU TÂN SINH VIÊN CẦN BIẾT VỀ
SỬ DỤNG DỊCH VỤ & ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG TRƯỜNG


1. CÁC TÀI KHOẢN
a. Giới thiệu

 • Khi vào học tại Trường Đại học Cần Thơ mỗi sinh viên sẽ được cấp 02 tài khoản để sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng máy tính của Trường, gồm Hộp thư điện tử và Tài khoản đăng nhập máy tính.
 • Thông tin về 02 tài khoản trên được in trong Phiếu thu nhận hồ sơ, khi sinh viên làm thủ tục nhập học.

b. Hộp thư điện tử

 • Mỗi sinh viên sẽ được cấp một Hộp thư điện tử có dạng:

- Hộp thư điện tử (tài khoản): <tên sinh viên><mã số sinh viên>@student.ctu.edu.vn
- Mật khẩu: <một nhóm các ký tự>
Ví dụ: sinh viên Cao Thanh Tuấn có mã số sinh viên là B1234567 sẽ có Hộp thư điện tử là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c. Tài khoản máy tính

 • Mỗi sinh viên sẽ được cấp một Tài khoản đăng nhập máy tính có dạng:
  - Tên tài khoản: <mã số của sinh viên>
  - Mật khẩu: <một nhóm các ký tự>
  - Ví dụ: sinh viên Cao Thanh Tuấn có mã số sinh viên là B1234567 sẽ có Tài khoản đăng nhập máy tính là: b1234567
 • Sinh viên sử dụng Tài khoản đăng nhập máy tính để:

- Đăng nhập sử dụng hệ thống tích hợp của Trường tại https://htql.ctu.edu.vn/ bao gồm các ứng dụng: - Đăng ký môn học; Đăng ký kế hoạch học tập; Xem điểm; Đánh giá môn học…
- Đăng nhập sử dụng hệ thống học trực tuyến tại https://lms.ctu.edu.vn
- Sử dụng tài liệu điện tử tại Trung tâm học liệu: http://www.lrc.ctu.edu.vn
- Đăng nhập sử dụng dụng máy tính công của Trường, danh sách các phòng máy tính công sinh viên xem tại Mục 2 hoặc Website http://helpdesk.ctu.edu.vn
- Đăng nhập sử dụng hệ thống mạng không dây tại khu 2 của Trường (những khu vực yêu cầu đăng nhập)


d. Lưu ý khi sử dụng Hộp thư điện tử và Tài khoản đăng nhập máy tính

 • Khi nhận được thông tin về các tài khoản trên sinh viên phải kiểm tra ngay, nếu không đăng nhập được, đề nghị sinh viên mang phiếu đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để được kiểm tra và điều chỉnh lại. Thời gian điều chỉnh đến hết ngày 31/12. Sau ngày 31/12 nếu sinh viên yêu cầu cấp lại mật khẩu Hộp thư điện tử hoặc Tài khoản đăng nhập máy tính, sinh viên phải nộp 50.000đ cho một lần cấp lại.
 • Thời hạn sử dụng của các tài khoản: sau khi sinh viên nhận quyết định tốt nghiệp 03 tháng nhà Trường sẽ xóa các tài khoản của sinh viên.
 • Hộp thư điện tử và Tài khoản đăng nhập máy tính khi đã được cấp cho sinh viên được xem như là tài sản riêng của sinh viên, do đó sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ các tài khoản của mình và tuân thủ nghiêm nội qui, qui định về sử dụng.

2. VỊ TRÍ CÁC PHÒNG MÁY TÍNH CÔNG TRƯỜNG
Vị trí các phòng máy tính công của Trường tại Khu 2 như sau:

 • Trung tâm Học liệu: tầng 1, 2 và 3
 • Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng:

- Phòng 1,2: Nhà điều hành
- Phòng 3, 4, 5: Ký túc xá  Khu A
- Phòng 6, 7: Khoa Thủy Sản

 • Thư viện các khoa:

- Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
- Công nghệ
- Khoa học Tự nhiên
- Sư phạm

 • Nhà học C2, Khoa sư phạm: Phòng 301

3. THÔNG TIN HỖ TRỢ SỬ DỤNG

 • Khi cần sự hỗ trợ về sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường sinh viên liên hệ với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

- Địa chỉ: Lầu 3, Nhà điều hành, Khu 2, Đường 3/2 Tp Cần Thơ
- Số điện thoại: 0710 3830308
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Thông tin hướng dẫn về sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường, được đặt trên Website trợ giúp người sử dụng tại địa chỉ http://helpdesk.ctu.edu.vn/, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng sẽ không hỗ trợ sinh viên những vấn đề đã được hướng dẫn trên Website này.