Get Adobe Flash player

Hướng dẫn tạo nhãn

Trong hộp thư điện tử "nhãn" được hiểu là nơi lưu trữ thư. Mặc định trong hộp thư điện tử sẽ có các nhãn Hộp thư đến, Thư gắn sao, Trò chuyện, Thư đã gởi, Thư nháp, Tất cả thư, SpamThùng rác. Ngoài các nhãn của hệ thống thì có thể tạo ra các nhãn khác.

Bước 1: Đăng nhập vào hộp thư điện tử -> Nhấp vào liên kết Cài đặt.


Bước 2:  Trong màn hình Cài đặt -> nhấp chọn mục Nhãn.


Bước 3:  Trong phần Nhãn -> gõ tên nhãn -> nhấp vào nút Tạo.

 


Bước 4:  Nếu tạo thành công, nhãn sẽ xuất hiện phía dưới.

 


Bước 5:  Để mở nhãn đã tạo, nhấp vào tên nhãn ở phía trái hộp thư.