Get Adobe Flash player

Cấu hình lại Ứng dụng Mail khách (Outlook 2003)

Bước 1: Mở ứng dụng Outlook -> nhấp vào menu Tools -> chọn E-mail Accounts...


Bước 2: Trong hộp hội thoại E-mail Accounts -> chọn tùy chọn View or change existing e-mail accounts -> nhấp chọn nút Next.

Bước 3: Trong phần Outlook processes e-mail for these accounts in the following order -> nhấp chọn địa chỉ Email đã thiết lập trước đây cho hộp thư cũ  -> nhấp chọn nút Change....

Bước 4: Chỉnh lại các thông số:

1/ Incoming mail server (POP3): pop.gmail.com.

2/ Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com.

3/ Password: Nhập mật khẩu của hộp thư điện thử mới.


Bước 5: Nhấp chọn nút More Settings -> nhấp chọn Thẻ Outgoing Server -> đánh dấu vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication -> chọn tùy chọn Use name settings as may incoming mail server.


Bước 6: Chọn thẻ Advanced -> đánh dấu vào mục This server requires an emcryted connection (SSL) -> nhập số 995 vào ô Imcoming server (POP3)465 vào ô Outgoing server (SMTP) -> nhấp chọn nút OK.


Bước 7: Nhấp chọn nút Next -> sau đó chọn Finish.