Get Adobe Flash player

Hướng dẫn đăng nhập hộp thư điện tử

Đăng nhập vào hộp thư

Bước 1: Để đăng nhập vào hộp thư điện tử, truy cập đến website của Trường http://www.ctu.edu.vn, nhấp vào liên kết THƯ ĐIỆN TỬ hoặc gõ trực tiếp địa chỉ https://mail.google.com vào khung địa chỉ của chương trình duyệt web.

- Để đăng nhập vào hộp thư cần phải có tài khoản gồm hai thông tin: tên người dùng (username) và mật khẩu (password).

- Tài khoản này đã được Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng cấp.

- Trong trường hợp chưa nhận được hoặc mất mật khẩu, trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng đăng ký cấp lại.

Bước 2: Gõ tên người dùng và mật khẩu -> nhấp vào nút Đăng nhập

Hình minh họa đăng nhập vào hộp thư:

Hình minh họa đăng nhập thành công vào hộp thư: