Get Adobe Flash player

Đăng nhập máy tính công

Đăng nhập:

  • Các phòng máy tính công được thành lập để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, do đó sinh viên có thể tới bất kỳ phòng máy tính công nào trong Trường để sử dụng máy tính.
  • Sinh viên sử dụng "Tài khoản đăng nhập máy tính" để đăng nhập sử dụng máy tính công (như hình bên dưới).

Vị trí các phòng máy tính công của Trường tại Khu 2 như sau:

  • Trung tâm Học liệu: tầng 1, 2 và 3
  • Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng:

- Phòng 1, 2: Nhà điều hành
- Phòng 3, 4, 5: Ký túc xá  Khu A
- Phòng 6, 7: Khoa Thủy Sản

  • Thư viện các khoa:

- Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
- Công nghệ
- Khoa học Tự nhiên
- Sư phạm

  • Nhà học C2, Khoa sư phạm: Phòng 301

Chú ý: Khi sử dụng máy tính công, sinh viên phải chấp hành nghiêm Nội qui sử dụng máy tính công.