Get Adobe Flash player

Hướng dẫn tạo trang trích dẫn của Google Scholar

Giới thiệu

Google Scholar là gì?

Google Scholar cung cấp một phương pháp đơn giản để tìm kiếm các tài liệu mang tính học thuật trên quy mô rộng. Từ một địa điểm, có thể tìm kiếm khắp nhiều ngành học và nguồn: bài viết được đánh giá độc lập, luận án, sách, bản tóm tắt và bài viết từ các nhà xuất bản học thuật, giới chuyên môn, kho lưu trữ bản thảo, các trường đại học và các tổ chức học thuật khác. Google Scholar giúp xác định nghiên cứu thích hợp nhất trong thế giới nghiên cứu học thuật.

Các tính năng của Google Scholar:

Tìm kiếm các nguồn đa dạng từ một vị trí thuận tiện; tìm các bài viết, các tóm tắt và trích dẫn; định vị toàn bộ bài viết qua thư viện của hoặc trên trang web; và tìm hiểu về các bài viết quan trọng nhất trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào.

Các bài viết được xếp hạng như thế nào?

Google Scholar phân loại các bài viết theo cách mà các nhà nghiên cứu thực hiện, xem xét toàn văn từng bài viết, tác giả, ấn phẩm mà trong đó bài viết xuất hiện và mức độ thường xuyên mà bài viết được trích dẫn trong các tài liệu mang tính học thuật khác. Những kết quả có liên quan nhiều nhất sẽ luôn xuất hiện ở trang đầu tiên.

Trích dẫn của Google Scholar

Trích dẫn của Google Scholar cung cấp cách đơn giản cho tác giả để theo dõi trích dẫn cho bài viết của họ, có thể kiểm tra người đang trích dẫn ấn phẩm của mình, đồ thị trích dẫn theo thời gian và tính nhiều số liệu trích dẫn; cũng có thể đặt tiểu sử của mình ở chế độ công khai để có thể xuất hiện trong kết quả của Google Scholar khi mọi người tìm kiếm tên của bạn.

Thiết lập tiểu sử

1.       Tạo trang trích dẫn Google Scholar

Việc đăng ký tiểu sử Trích dẫn của Google Scholar nhanh chóng và miễn phí.

-          Trước tiên, tạo tài khoản Google hoặc đăng nhập vào một tài khoản đã có.

-          Khi đã đăng nhập tài khoản Google, Biểu mẫu đăng ký Trích dẫn sẽ yêu cầu xác nhận cách viết tên và nhập liên kết, sở thích của mình. Nên nhập địa chỉ email trường đại học để được đưa vào kết quả tìm kiếm của Google Scholar.

-          Khi thấy các nhóm bài viết do những người có tên tương tự tên của mình, nhấp vào "Thêm tất cả bài viết" bên cạnh mỗi nhóm bài viết để thêm bài viết cụ thể từ nhóm đó. Nếu không thấy bài viết của mình trong những nhóm này, nhấp vào "Tìm kiếm bài viết" để thực hiện tìm kiếm thông thường trên Google Scholar, sau đó thêm mỗi bài viết của một lúc. Vui lòng thực hiện bao nhiêu tìm kiếm tùy thích.

-          Khi đã hoàn tất việc thêm bài viết, chương trình sẽ hỏi những việc cần làm khi dữ liệu bài viết thay đổi trong Google Scholar. Có thể tự động áp dụng cập nhật cho tiểu sử của mình hoặc có thể chọn xem xét trước cập nhật. Trong cả hai trường hợp, luôn có thể đi tới tiểu sử của mình và thực hiện thay đổi theo cách thủ công.

-          Cuối cùng, sẽ thấy tiểu sử của mình. Đây là lúc thực hiện một vài thao tác hoàn tất.

2.       Thêm bài viết vào trang trích dẫn Google Scholar

-          Chọn tùy chọn "Thêm" từ trình đơn Tác vụ. Tìm kiếm bài viết của sử dụng tiêu đề, từ khóa hoặc tên của bạn, sau đó Thêm bài viết.

-          Số liệu trích dẫn của sẽ cập nhật ngay lập tức vào tài khoản cho bài viết đã thêm.

-         Nếu tìm kiếm của không tìm thấy bài viết phù hợp, nhấp vào "Thêm bài viết theo cách thủ công". Sau đó, nhấp vào tiêu đề, tác giả,...sau đó nhấp "Lưu".

-          Lưu ý: trích dẫn cho bài viết được thêm theo cách thủ công có thể không xuất hiện trong tiểu sử trong một vài ngày.

 

-          Để thêm nhóm bài viết có liên quan, nhấp vào "Tìm kiếm nhóm bài viết", sau đó "Thêm bài viết" bên cạnh nhóm muốn thêm. Nếu đã viết bài viết dưới các tên khác nhau, với nhiều nhóm đồng nghiệp hoặc trong các tạp chí khác nhau, có thể phải chọn nhiều nhóm. Số liệu trích dẫn của sẽ cập nhật ngay lập tức vào tài khoản cho nhóm đã thêm.

3.      Xóa bài viết không phải bài viết của mình

Google Scholar sử dụng mô hình thống kê để cố gắng cho biết các tác giả khác nhau. Tuy nhiên, quy trình tự động như vậy thường không chính xác. Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là xem qua các bài viết trong tiểu sử của mình và xóa những bài viết do những người khác viết.

Chọn bài viết muốn xóa. Sau đó, chọn tùy chọn "Xóa".

4.      Cách khắc phục khi xóa bài viết trong tiểu sử của mình do nhầm lẫn

Bài viết đã xóa được di chuyển đến Thùng rác. Để xem bài viết trong Thùng rác, chọn tùy chọn "Xem thùng rác". Để khôi phục bài viết từ Thùng rác, chọn bài viết và nhấp vào nút "Khôi phục".

5.      Sửa mô tả của bài viết

Nhấp vào tiêu đề bài viết, sau đó nhấp vào nút "Chỉnh sửa". Khi hoàn tất thay đổi của mình, nhấp vào nút "Lưu".

 

 

Lưu ý: (1) Đối với việc thêm bài viết theo cách thủ công, quá trình này có thể mất nhiều ngày để tất cả trích dẫn cho bài viết đã chỉnh sửa được thu thập trong tiểu sử cá nhân; (2) Có thể bài viết đã chỉnh sửa đã có trong tiểu sử của dưới dạng bản ghi riêng biệt, vì vậy nên kết hợp các bản ghi trùng lặp - nhấp vào tiêu đề cột "Tiêu đề" để sắp xếp bài viết của theo tiêu đề, chọn hộp kiểm bên cạnh mục nhập trùng lặp, các mục nhập này giờ đây nằm cạnh nhau, sau đó chọn tùy chọn "Kết hợp".

 

 

Thiệt lập lại tiểu sử ở chế độ công khai

1.      Đặt tiểu sử ở chế độ công khai

Nhấp vào liên kết "Chỉnh sửa" bên cạnh "Tiểu sử của tôi ở chế độ riêng tư" và chọn tùy chọn "Tiểu sử của tôi ở chế độ công khai".

 

 

2.      Đưa tiểu sử (ở chế độ công khai) vào kết quả tìm kiếm của Google Scholar

-          Phải thêm địa chỉ email đã xác minh ở trường đại học hoặc tổ chức của mình.

-        Để đủ điều kiện để được đưa vào kết quả tìm kiếm của Google Scholar, tiểu sử phải ở chế độ công khai và phải có địa chỉ email đã xác minh ở trường đại học (địa chỉ email không phải của tổ chức như gmail.com, hotmail.com, aol.com, yahoo.com, v.v). Để thêm email đã xác minh vào tiểu sử của mình, cần nhấp vào liên kết "Chỉnh sửa", thêm địa chỉ email và nhấp "Lưu". Google scholar sẽ gửi cho thông báo qua email cùng với liên kết xác minh. Khi nhấp vào liên kết này, địa chỉ email sẽ được đánh dấu là đã xác minh. Tiểu sử giờ đây đã đủ điều kiện để đưa vào kết quả tìm kiếm của Google Scholar.