Get Adobe Flash player

Hướng dẫn đăng nhập vào hộp thư sinh viên

 Để đăng nhập vào hộp thư điện tử, Sinh viên truy cập đến website của Trường www.ctu.edu.vn, -> nhấp vào liên kết THƯ ĐIỆN TỬ -> tiếp tục truy cập đến trang Web hộp thư điện tử dành cho sinh viên. Hoặc gõ trực tiếp vào khung địa chỉ của chương trình duyệt web như sau:

Sinh viên - Học viên cao học

  https://mail.student.ctu.edu.vn/

Học viên cao học - nghiên cứu sinh (Áp dụng từ khóa 20 trở đi)

  https://mail.gstudent.ctu.edu.vn/

Sinh viên đào tạo từ xa

  https://mail.dttx.ctu.edu.vn/

Các đơn vị liên kết

 

   - Đại học Cần Thơ (học ban đêm tại Trường)

  https://mail.dc.ctu.edu.vn/

   - Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ

  https://mail.ct.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cần Thơ

  https://mail.cc.ctu.edu.vn/

   - Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên An Giang

  https://mail.ag.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

  https://mail.cm.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

  https://mail.cd.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  https://mail.hc.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

  https://mail.kg.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

  https://mail.st.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

  https://mail.vl.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

  https://mail.ck.ctu.edu.vn/

   - Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

  https://mail.cs.ctu.edu.vn/

  - Trường Đại học Bạc Liêu

  https://mail.cb.ctu.edu.vn/

  - Trường Đại học Trà Vinh

  https://mail.tv.ctu.edu.vn/

   - Sở nội vụ TPCT

  https://mail.sn.ctu.edu.vn/

 - Để đăng nhập vào hộp thư bạn phải có tài khoản hộp thư điện tử gồm: tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password).

 - Tài khoản này được Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng cấp vào năm học đầu tiên.

 Hình minh họa đăng nhập vào hộp thư: