vien

Hướng dẫn bật Firewall (bức tường lửa) trong các hệ điều hành Windows

Để hạn chế khả năng virus xâm nhập vào máy tính từ mạng internet, Quí Thầy/Cô và các bạn Sinh viên nên bật tiện ích "Windows FireWall" có sẵn trong hệ điều hành Windows.

Dưới đây là các bước cụ thể:

* Đối với Windows 10:

- Nhắp chuột vào biểu tượng kính lúp nằm ở góc trái bên dưới màn hình (1).

- Gõ vào chữ "firewall" trong hộp thoại tìm kiếm (2).

- Nhắp chuột vào biểu tượng Windows Firewall trên bảng kết quả tìm kiếm được hiển thị như Hình 1 (3).

 

                                                            Hình 1

 

- Nhắp chuột vào dòng chữ "Turn Windows Firewall on or off" trong hộp hội thoại được hiển thị như Hình 2.

 

                                                                                             Hình 2

 

- Nhắp chuột vào 2 tùy chọn "Turn on Windows Firewall" trong hộp hội thoại được hiển thị tiếp theo.

Sau đó nhấn nút OK bên dưới hộp hoại thoại như Hình 3.

 

                                                                             Hình 3

 

* Đối với Windows 8:

- Đưa chuột vào sát cạnh màn hình bên phải cho đến khi thanh công cụ được hiển thị và nhắp vào biểu tượng kính lúp như Hình 4.

Hình 4

 

- Gõ vào hộp tìm kiếm từ khóa "firewall" như Hình 5.

Hình 5

 

- Nhắp chuột vào dòng chữ "Turn Windows Firewall on or off" trong hộp hội thoại được hiển thị như Hình 6.

 

                                                                                                    Hình 6

 

- Nhắp chuột vào 2 tùy chọn "Turn on Windows Firewall" trong hộp hội thoại được hiển thị tiếp theo.

Sau đó nhấn nút OK bên dưới hộp hoại thoại như Hình 7.

 

                                                                            Hình 7

 

* Đối với Windows 7:

- Nhắp chuột vào biểu tượng Start nằm ở góc trái bên dưới màn hình (1)

- Nhắp vào dòng chữ "Control Panel" trên thanh menu được hiển thị (2) như Hình 8.

 

                         Hình 8

 

- Nhắp vào dòng chữ "System and Security" trên hộp hội thoại được hiển thị như Hình 9.

 

                                                       Hình 9

 

 - Nhắp chuột vào biểu tượng Windows Firewall như Hình 10.

 

                                                                             Hình 10

 

- Nhắp chuột vào dòng chữ "Turn Windows Firewall on or off" trong hộp hội thoại được hiển thị như Hình 11.

 

                                                                                                  Hình 11

 

- Nhắp chuột vào 2 tùy chọn "Turn on Windows Firewall" trong hộp hội thoại được hiển thị tiếp theo.

Sau đó nhấn nút OK bên dưới hộp hoại thoại như Hình 12.

                                                                       Hình 12

 

* Đối với Windows XP:

- (1) Nhắp chuột vào biểu tượng Start nằm ở góc trái bên dưới màn hình.

- (2) Nhắp chuột vào biểu tượng Control Panel trên thanh menu được hiển thị như Hình 13.

Hình 13

- Nhắp chuột vào dòng chữ "Switch to Classic View" như Hình 14.

                                                       Hình 14

 

- Nhắp chuột vào biểu tượng Windows Firewall trong hộp hội thoại được hiển thị như Hình 15.

 

Hình 15

 

- Nhắp chuột vào tùy chọn "On (recommended)" (1). Sau đó nhấn vào nút OK bên dưới hộp hội thoại (2) như Hình 16.

 

                                         Hình 16