Vinaora Nivo Slider 3.x
KIỂM TRA VÀ VÁ LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC WANNACRY

(https://elearning.ctu.edu.vn/)

1. Đăng nhập

    Truy cập vào website https://elearning.ctu.edu.vn

    Bước 1: Nhập MSCB và mật khẩu (Tài khoản máy tính)

    Bước 2: Click “Đăng nhập”.

2. Đăng xuất

    Bước 1: Click vào tên người dùng (Góc trên, bên phải)

    Bước 2: chọn “Thoát”

3. Thêm khóa hc mi

   Bước 1: Chọn khoa

   

    Bước 2: Click nút “Thêm khóa học mới”

   

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

   

Bước 4: Lưu lại

Bước 5: Bật chế đọ tự ghi danh

 1. Vào khóa học
 2. Cài đặt phương thức ghi danh

    

 1. Kích hoạt “Tự ghi danh (Sinh viên)

    Click vào icon  để kích hoạt.

   

 
4. Chnh sửa các cài đặt khóa hc:

Ở khu vực quản trị, chọn “Chỉnh sửa các cài đặt”

    
 
5. Xóa khóa hc:
(Quý thầy/cô chỉ xóa được khóa học do mình tạo)

    Bước 1: Ở Khu vực quản trị, chọn Quản trị hệ thống / Khóa học / Thêm/Sửa các khóa học

    
    Bước 2: Chọn khoa
 
      

    Bước 3: Click vào icon  để xóa khóa học

    * Những khóa học nào do quý thầy/cô tạo sẽ xuất hiện các iconbên phải.

     Chỉnh sửa các cài đặt khóa học

     Xóa khóa học

      Ẩn/hiện các khóa học

 

6. Mt s thao tác trong khóa hc
    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa
       
    Bước 2:
       
 
     Bước 3: Tắt chế độ chỉnh sửa
 
 
 
7. Thêm đề thi vào khóa học

    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên

   

    Bước 2: Chọn “Đề thi”, rồi click “Thêm”

    Bước 3: Điền tên đề thi và các thông tin cần thiết

 • Thời gian: Check “Mở” để chỉnh thời gian bắt đầu/kết thúc truy cập, cũng như thời gian làm bài.

 • Điểm: điền điểm để qua; chọn số lần làm bài, cách tính điểm

 • Bố trí: chọn số câu hỏi xuất hiện trên 1 trang

 • Hành vi câu hỏi: có thay đổi vị trí đáp án trong câu hỏi hay không

 

    Bước 4: Lưu lại

 

8. Thêm tập tin

    Bước 1:  Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên.

    Bước 2: Chọn “Tập tin”, Click “Thêm”

Bước 3: Điền tên, tải lên tập tin, và tùy chỉnh một số thông số nếu cần

 • Tải lên Tập tin

 • Tùy chỉnh giao diện trong phần “Hiển thị” và “Thiết lập mô-đun chung”
 • Giới hạn truy cập:

    Bước 4: Lưu lại

9. Thêm thư mục

    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn “Thêm hoạt động tài nguyên”

    Bước 2: Chọn “Thư mục”, Click  “Thêm”

    Bước 3:

 • Điền tên, mô tả thư mục này
 • Tạo nội dung cho thư mục

    Bước 4: Lưu lại

10. Nhóm và tổ

    Bước 1: Tạo Grouptool

 • Bật chế độ chỉnh sửa à Click “Thêm hoạt động tài nguyên”

 • Chọn “Grouptool”, Click “Thêm”

    Bước 2: Cài đặt grouptool

 • Điền tên grouptool và mô tả

 • Chọn ngày bắt đầu/kêt thúc đăng ký, số lượng thành viên nhóm…..

Bước 3: Lưu và trở về khóa học

Bước 4: Tắt chế độ chỉnh sửa

Bước 5: Tạo nhóm

 • Mở grouptool vừa tạo. Click “Tới nhóm Moodle”

 • Chọn “Tạo nhóm”

 • Điền các thông tin của nhóm
 • Lưu lại
 • Tạo tổ
      + Chuyển qua tab “Các tổ” à Chọn “Tạo cách chọn nhóm”

      + Điền tên tổ, mô tả tổ. Rồi lưu lại:

 • Thêm nhóm vào tổ

      + Click vào icon

      +

Danh sách các nhóm hiển thị bên cột phải:

      + Chọn các nhóm cần thêm, click “Thêm”.

      + Xóa nhóm ra khỏi tổ:

      + Click “Trở về các tổ”

      +Để xóa tổ: click icon

      + Để chỉnh sửa tên tổ: click icon

    Bước 6: Kích hoạt nhóm

 • Trở về grouptool

 • Kích hoạt nhóm