Translate to (by Google)

Vinaora Nivo Slider 3.x
KIỂM TRA VÀ VÁ LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC WANNACRY

(https://elearning.ctu.edu.vn/)

1. Đăng nhập

    Truy cập vào website https://elearning.ctu.edu.vn

    Bước 1: Nhập MSCB và mật khẩu (Tài khoản máy tính)

    Bước 2: Click “Đăng nhập”.

2. Đăng xuất

    Bước 1: Click vào tên người dùng (Góc trên, bên phải)

    Bước 2: chọn “Thoát”

3. Thêm khóa hc mi

   Bước 1: Chọn khoa

   

    Bước 2: Click nút “Thêm khóa học mới”

   

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết

   

Bước 4: Lưu lại

Bước 5: Bật chế đọ tự ghi danh

 1. Vào khóa học
 2. Cài đặt phương thức ghi danh

    

 1. Kích hoạt “Tự ghi danh (Sinh viên)

    Click vào icon  để kích hoạt.

   

  * Rút tên sinh viên khỏi khóa học:

 * Upload danh sách sinh viên
 • Chuẩn bị file CSV gồm 2 cột:
  • Cột 1: MSSV
  • Cột 2: Nhóm (Nếu lớp học có phân thành nhiều nhóm nhỏ)

         Nhóm đã được tạo trước đó.

 • Nếu không phân nhóm thì chỉ cần 1 cột MSSV thôi.  
 • Sau khi tạo xong file danh sách:

  Ở Khu vực quản trị chọn Quản trị khóa học -> Thành viên -> Bulk enrolments

  Upload danh sách sinh viên

 

 

* Rút tên hàng loạt sinh viên

Chuẩn bị danh sách sinh viên muốn rút tên (.CSV) gồm 1 cột MSSV (như trên).

Ở khu vực quản trị, chọn Quản trị khóa học -> Thành viên -> Bulk unenrolments

Upload danh sách sinh viên

4. Chnh sửa các cài đặt khóa hc:

Ở khu vực quản trị, chọn “Chỉnh sửa các cài đặt”

    
 
5. Xóa khóa hc:
(Quý thầy/cô chỉ xóa được khóa học do mình tạo)

    Bước 1: Ở Khu vực quản trị, chọn Quản trị hệ thống / Khóa học / Thêm/Sửa các khóa học

    
    Bước 2: Chọn khoa
 
      

    Bước 3: Click vào icon  để xóa khóa học

    * Những khóa học nào do quý thầy/cô tạo sẽ xuất hiện các iconbên phải.

     Chỉnh sửa các cài đặt khóa học

     Xóa khóa học

      Ẩn/hiện các khóa học

 

6. Mt s thao tác trong khóa hc
    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa
 
       
    Bước 2:
       
 
     Bước 3: Tắt chế độ chỉnh sửa
 
 
 
7. Thêm đề thi vào khóa học

    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên

   

    Bước 2: Chọn “Đề thi”, rồi click “Thêm”

    Bước 3: Điền tên đề thi và các thông tin cần thiết

 • Thời gian: Check “Mở” để chỉnh thời gian bắt đầu/kết thúc truy cập, cũng như thời gian làm bài.

 • Điểm: điền điểm để qua; chọn số lần làm bài, cách tính điểm

 • Bố trí: chọn số câu hỏi xuất hiện trên 1 trang

 • Hành vi câu hỏi: có thay đổi vị trí đáp án trong câu hỏi hay không

 

    Bước 4: Lưu lại

 

8. Thêm tập tin

    Bước 1:  Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên.

    Bước 2: Chọn “Tập tin”, Click “Thêm”

Bước 3: Điền tên, tải lên tập tin, và tùy chỉnh một số thông số nếu cần

 • Tải lên Tập tin

 • Tùy chỉnh giao diện trong phần “Hiển thị” và “Thiết lập mô-đun chung”
 • Giới hạn truy cập:

    Bước 4: Lưu lại

9. Thêm thư mục

    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn “Thêm hoạt động tài nguyên”

    Bước 2: Chọn “Thư mục”, Click  “Thêm”

    Bước 3:

 • Điền tên, mô tả thư mục này
 • Tạo nội dung cho thư mục

    Bước 4: Lưu lại

10. Nhóm và tổ

    Bước 1: Tạo Grouptool

 • Bật chế độ chỉnh sửa à Click “Thêm hoạt động tài nguyên”

 • Chọn “Grouptool”, Click “Thêm”

    Bước 2: Cài đặt grouptool

 • Điền tên grouptool và mô tả

 • Chọn ngày bắt đầu/kêt thúc đăng ký, số lượng thành viên nhóm…..

Bước 3: Lưu và trở về khóa học

Bước 4: Tắt chế độ chỉnh sửa

Bước 5: Tạo nhóm

 • Mở grouptool vừa tạo. Click “Tới nhóm Moodle”

 • Chọn “Tạo nhóm”

 • Điền các thông tin của nhóm
 • Lưu lại
 • Tạo tổ
      + Chuyển qua tab “Các tổ” à Chọn “Tạo cách chọn nhóm”

      + Điền tên tổ, mô tả tổ. Rồi lưu lại:

 • Thêm nhóm vào tổ

      + Click vào icon

      +

Danh sách các nhóm hiển thị bên cột phải:

      + Chọn các nhóm cần thêm, click “Thêm”.

      + Xóa nhóm ra khỏi tổ:

      + Click “Trở về các tổ”

      +Để xóa tổ: click icon

      + Để chỉnh sửa tên tổ: click icon

    Bước 6: Kích hoạt nhóm

 • Trở về grouptool

 • Kích hoạt nhóm

 • Sau khi kích hoạt:

 • Phía sinh viên, khi vào grouptool “Đăng ký nhóm” sẽ thấy 2 nhóm “Nhóm 1” và “Nhóm 2”

 • Sau khi sinh viên click đăng ký, quý thầy cô phải duyệt yêu cầu đăng ký của sinh viên. Quý thầy cô mở Grouptool, chọn tab “Những người tham gia”.
 • Click “Đăng ký trong nhóm moodle”

 • Click “Tiếp tục”:

 • Hoàn tất

11. Đăng bài tập theo nhóm

   Bước 1: Thêm Assignment

 • Bật chế độ chỉnh sửa, chọn "Thêm hoạt động hoặc tài nguyên", Chọn Assignment

    Bước 2: Nhập tên bài tập, mô tả

    Bước 3: Upload tập tin bài tập

    Bước 4: Định thời gian bắt đầu và kết thúc cho bài tập

    Bước 5: Cài đặt nhóm, nhóm nào được phép xem nội dung bài tập này

    Các mục cài đặt còn lại, quý thầy cô có thể để mặc định hoặc tùy chỉnh nếu thấy cần thiết.

    Bước 6: Lưu lại

12. Phòng họp trực tuyến

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên, chọn  Phòng họp trực tuyến

Bước 2: Đặt tên, mô tả cho phòng họp

Bước 3: Chọn thời gian cho phiên họp, chọn nhóm/tổ nếu cần thết.

Bước 4: Lưu và trở về khóa học

Bước 5: Vào phòng họp

 

 

 

 13. Tập tin cá nhân

Quý thầy cô có thể tải lên các tập tin ở mục “Các tập tin cá nhân”. Các tập tin này chỉ có cá nhân người tải lên xem được.

    Bước 1: Click vào tên của quý thầy cô ở góc trên, bên phải; chọn “Các tập tin cá nhân”

    Bước 2: Tải lên tập tin

    Bước 3: Lưu lại

14. Diễn đàn tin tức

    a/ Thêm bài viết lên diễn đàn

    Bước 1: Vào mục “Diễn đàn tin tức”  

    Bước 2: Click “Thêm một chủ đề mới”

Bước 3: Nhập Tiêu đề, Nội dung bài viết, tải lên các tập tin đính kèm

Bước 4: Gửi bài viết lên diễn đàn

 

* Để chỉnh sửa hoặc xóa chủ đề trong diễn đàn:

    Bước 1: Chọn chủ đề

    Bước 2: Chọn chỉnh sửa/xóa ở góc dưới, bên phải chủ đề.

 

    b/ Xem/Tham gia thảo luận trên diễn đàn+

Bước 1: Click vào tên chủ đề muốn xem hoặc thảo luận

Bước 2:

 1. Quickmail

a/ Thêm khối Quickmail

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa

 

Bước 2: Thêm khối Quickmail         

Bước 4: Tắt chế độ chỉnh sửa

 

b/ Gửi mail:

    Bước 1: Click Compose New Email

    Bước 2: Chọn người được nhận mail

    Chọn 1 hoặc nhiều sinh viên hoặc tất cả

    Click ADD

 

Bước 3: Nhập vào tiêu đề, nội dung thư, upload tệp đính kèm (nếu có)

Bước 4: Click “Send Email”

16. Hướng dẫn upload bài giảng dạng Webpage

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa

Bước 2: Click “Thêm hoạt động hoặc tài nguyên”

Bước 3: Chọn Thêm tập tin

Bước 4: Điền tên và upload file zip

Bước 5: Giải nén

- Click file zip vừa upload.

- Chọn “Giải nén”

Bước 6: Sau khi giải nén, tìm và click vào file index

Kế tiếp, chọn “Đặt tập tin chính”

Bước 7: Ở phần Giao diện, chọn “Mở pop-up”

Bước 8: Lưu và trở về khóa học

Bước 9: Tắt chế độ chỉnh sửa.

 

 

 

  

 

 

 

 
 


 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


 
 
 
 

TÂN SINH VIÊN

 

  » Những điều cần biết về dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường 

Video Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Lượt truy cập

1051401
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1180
9632
4445
1051401