vien

Hướng dẫn thêm đề thi vào khóa học trong hệ thống elearning trên trên nền Moodle (Dành cho giảng viên)

 
Quý thầy/cô vào khóa học của mình, Bật chế độ chỉnh sửa → chọn Thêm hoạt động tài nguyên
Chọn Trắc nghiệm
 
 
Điền tên đề thi và thiết lp mt số cài đặt v thời gian làm bài và điểm s :
 
 Điểm: Chọn số lần làm bài và cách tính điểm.
Bố trí: chọn số câu hỏi xuất hiện trên 1 trang
Hành vi câu hỏi: có thay đổi vị trí đáp án trong câu hỏi hay không

Chọn cho sinh viên xem điểm sau khi làm bài

Lưu lạiTắt chế độ chỉnh sửa
Click vào đề thi vừa tạo

Chọn Chỉnh sửa bài trắc nghiệm
 
 
   a. Add a new question:
   Quý thy cô chn mt loi câu hỏi, click “Thêm”. Tiếp theo, điền ni dung câu hỏi và lưu lại.
 
 
* S dụng Embedded answers (Cloze) để soạn đề thi

 
Sau khi điền ni dung câu hỏi, để to câu tr li, click vào nút Cloze editor, mt ca s chn loi câu hi
xut hiện như hình sau:

Quý thầy cô chọn một loại câu hỏi, và điền đầy đủ thông tin.

Dưới đây là minh họa cho từng loại câu hỏi trên:

 
 
   b. From question bank:
   Trước tiên quý thy cô phi thêm câu hi vào ngân hàng câu hi.
     • Thêm 1 câu hi vào question bank.
 
 Import đề thi vào ngân hàng câu hi
 
 
Sau khi import thành công
 

HƯỚNG DẪN SOẠN ĐỀ THI 
 
1. Soạn đề thi theo định dạng Aiken

   Bước 1:

   Soạn đề thi trên MS Word hoặc Notepad hoặc Text Edit với định dạng như sau:

  • Câu hỏi phải viết trên 1 dòng.
  • Mỗi câu trả lời bắt đầu bằng 1 chữ cái hoa (A, B, C, …) theo sau là dấu chấm “.” hoặc dấu ngoặc đóng “)”.
  • Dòng đáp án phải bắt đầu bởi từ “ANSWER:” và theo sau là đáp án đúng (A, B, C, …).

   Lưu ý:

  • Sau từ “ANSWER” phải có dấu “:” và tiếp đến là 1 khoảng trắng.
  • Từ “ANSWER” và các ký tự “A, B, C, …” phải viết hoa.

   Example:

     The Loch Ness Monster is a type of?
     A. Homonid
     B. Lizard
     C. Ape
     D. Plesiosauria
     ANSWER: D

     The Coelacanth was considered a cryptid until 1938.
     A) True
     B) False
     ANSWER: A

 

   Bước 2: Lưu đề thi về dạng *.txt (plain text) file, định dạng UTF-8.

 

2. Soạn đề thi theo định dạng WordTable (.docx)

Tải file mẫu

   Sử dụng Microsoft Word 2007 trở lên để soạn đề thi.

   Quý thầy/cô tải file mẫu về sử dụng. Xem một số lưu ý bên dưới:

    * Lưu ý: Nếu đề thi là một bức ảnh thì copy ảnh đó vào ô nội dung câu hỏi.