Chào mừng đến với CTU Helpdesk
Hệ thống Hỗ trợ người dùng Trường Đại học Cần Thơ

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Google Drive sang One Drive

Nội dung này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển dữ liệu từ Google Drive sang Onedrive bằng công cụ Mover.io được phát triển bởi Microsoft

Image