Translate to (by Google)

Vinaora Nivo Slider 3.x
KIỂM TRA VÀ VÁ LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC WANNACRY

Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư/Máy tính cho viên chức

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

  1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

  1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử/tài khoản máy tính.
  2. Phạm vi áp dụng: Công chức, viên chức, người lao động, các chuyên gia và sinh viên nước ngoài đang học tập và công tác tại Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động; TKMT: Tài khoản máy tính; TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử; MK: Mật khẩu

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKHTĐT và TKMT. Người yêu cầu phải (i) có thẻ viên chức (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Phiếu cấp lại mật khẩu gồm có mật khẩu TKHTĐT hoặc TKMT.

II. LƯU ĐỒ

 

III. BIỂU MẪU

Các Biểu mẫu  có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về : TTTT&QTM-10 TTTT&QTM-11

TÂN SINH VIÊN

 

  » Những điều cần biết về dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường 

Video Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Lượt truy cập

1051268
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1047
9499
4312
1051268