Get Adobe Flash player

Hướng dẫn đổi mật khẩu hộp thư điện tử

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Email của bạn tại https://mail.google.com

Bước 2: Trong hộp thư, tại vị trí góc phải phía trên hộp thư, chọn tên tài khoản mail; Chọn tiếp Cài đặt tài khoản (Account) như hình bên dưới:

Bước 3: Trong màn hình chọn mục Bảo mật (Security).

Bước 4: Chọn tiếp phần Đổi mật khẩu (Change password).

Bước 4:

  1. Nhập vào mật khẩu hiện tại (Current password)
  2. Nhập mật khẩu mới (New password: phải có ít nhất 08 ký tự)
  3. Nhập lại mật khẩu mới (Confirm new password: Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu 02 lần để bảo đảm tính chính xác).
  4. Nhắp chuột vào nút Đổi mật khẩu (Change Password) để lưu lại mật khẩu mới.

Bước 5: Hệ thống sẽ thông báo cho bạn biết việc đổi mật khẩu của bạn đã thành công, bạn chọn biểu tượng Gmail để trở về hộp thư.