vien

Hướng dẫn đăng nhập và đăng xuất (thoát) hộp thư điện tử

Video hướng dẫn đăng nhập lần đầu hộp thư điện tử

 

I. Đăng nhập vào hộp thư

Bước 1: Để đăng nhập vào hộp thư điện tử, truy cập đến website của Trường https://www.ctu.edu.vn, nhấp vào liên kết THƯ ĐIỆN TỬ hoặc gõ trực tiếp địa chỉ https://mail.google.com vào khung địa chỉ của chương trình duyệt web.

- Để đăng nhập vào hộp thư cần phải có tài khoản gồm hai thông tin: tên người dùng (username) và mật khẩu (password).

- Tài khoản này đã được cung cấp trong phiếu thu nhận hồ sơ sinh viên đầu khóa học.

- Trong trường hợp chưa nhận được hoặc mất mật khẩu, trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng đăng ký cấp lại.

Bước 2: Gõ tên người dùng (lưu ý: gõ cả phần @student.ctu.edu.vn)  -> nhấp vào nút Next -> Nhập mật khẩu -> Nhấp vào nút Next

Hình minh họa đăng nhập vào hộp thư:


Đọc thông tin về tài khoản email và nhấp nút Đồng ý

Hình minh họa đăng nhập thành công vào hộp thư:


 

II. Đăng xuất (thoát) ra khỏi hộp thư

Sau khi đăng nhập và sử dụng hộp thư điện tử xong, ta phải đăng xuất (thoát) khỏi hộp thư

Nhấp vào biểu tượng tên tài khoản --> nhấp chuột vào nút Đăng xuất