Dành cho viên chức

CTU eOffice
Hệ thống quản lý
Lịch trường
Dạy trực tuyến
Thi trực tuyến
Thư điện tử

Thanh, quyết toán

Xem các hướng dẫn về thủ tục thanh toán, quyết toán từ Phòng Tài chính, Trường Đại học Cần Thơ
Image

Thông tin đào tạo

Theo dõi tất cả các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo hệ chính quy bậc đại học, kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần, kết quả xét học phần và nhiều hơn thế nữa
Image

Nghiên cứu Khoa học

Xem các thông tin về nghiên cứu khoa học
Image