vien

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE CLASSROOM

 

Bước 1: Đăng nhập vào  email của Trường

Bước 2: Click vào biểu tượng Google Apps chọn Classroom

 

 

 

Bước 3:  Click Tiếp tục

 

 

Bước 4: Nếu là sinh viên, chọn Tôi là Sinh viên. Nếu là giảng viên, chọn Tôi là Giảng viên

 

 

I. Hướng dẫn dành cho Giảng viên

1. Tạo lớp học

Giảng viên có thể tham gia vào một lớp học hoặc tạo mới một lớp học bằng cách chọn Tham gia lớp học hoặc Tạo lớp học

 

 

Chọn Tạo lớp học để tạo mới một lớp học.

- Nhập tên lớp học và nhấn Tạo

Riêng các trường: Phần, Chủ đề, Phòng: có thể để trống.

 


 Dưới đây là giao diện lớp học vừa tạo

 

 

2. Mời sinh viên vào lớp học

Gửi Mã lớp để sinh viên tham gia vào lớp hoặc chọn Mọi người để mời sinh viên vào lớp

 

 

Nhập địa chỉ email sinh viên, sau đó nhấn Mời

 

 

Hoặc có thể thêm danh sách sinh viên vào lớp học

 

 

Sau khi sinh viên được thêm vào lớp học, sinh viên sẽ nhận một email thông báo

Sinh viên phải lick nút Tham gia để tham gia vào lớp học

 

3. Tạo link Google Meet

Chọn Lưu

Click nút Tham gia để vào họp

 

4. Tài liệu và bài tập

Ở mục Bài tập trên lớp, chọn Tạo: Tùy mục đích cùa giáo viên mà chọn bài tập, tài liệu,....

Chọn hạn nộp bài tập, chọn chủ đề, nếu chưa có chủ đề thì tạo chủ đề mời (Sắp xếp bài tập theo chủ đề để dễ quản lý) sau đó Click Giao bài

 4. Tạo bài kiểm tra

Ở mục Bài tập trên lớp → Tạo → Bài tập kiểm tra

Nhập Tiêu đề, Chủ đề, ngày đến hạn

Sau đó click vào Blank Quiz để tạo bài kiểm tra

 

Nhập tiêu đề, nội dung câu hỏi, click vào icon hình ảnh bên phải câu hỏi để chèn hình, click vào Trắc nghiệm để chọn thể loại đáp án như trả lời ngắn, trắc nghiệm, menu thả xuống,...

 Click vào Option 1 để nhập đáp án,  Click Thêm tùy chọn để nhập thêm đáp án

 

Sau khi nhập xong các đáp án, Click vào Đáp án để cài đặt đáp án đúng và gán điểm cho câu hỏi 

 

Nhập điểm, chọn đáp án đúng, rồi click Xong

 

 

Để chỉnh điểm mặc định cho mỗi câu hỏi là 1 điểm: click nút Thêm Tùy chọn

 

 

Nhập giá trị điểm mặc định bằng 1, click Lưu

 

Click vào dấu (+) để thêm câu hỏi

 

 

 Quá trình thực hiện được tư động lưu, sau khi soạn xong bộ câu hỏi, GV trở lại Classroom và click Giao bài.

Sau khi SV làm xong bài kiểm tra, GV click Nhập lớp để xem điểm.

 

II. Hướng dẫn dành cho Sinh viên

1. Tham gia khóa học

Sau khi được Giảng viên thêm vào lớp học, sinh viên đăng nhập vào hệ thống email Trường sẽ nhận được thông báo qua email như sau:

 

Sinh viên click Tham gia để tham gia lớp học

Hoặc sinh viên có thể truy cập vào lớp học bằng cách nhập mã lớp học

 

 

Nhập mã của lớp học do Giảng viên cung cấp sau đó click Tham gia

 

 

2. Nộp bài tập

Click chọn bài tập

 

Chọn Thêm hoặc tạo

 


Chọn Tệp để upload file từ máy tính

Click Browse

Tìm tập tin trong máy tính

Chọn tập tin, click Open

Sau đó chọn Nộp bài

 

III. Sử dụng Google Classroom mobile app 

 

Mở CH Play (Android) hoặc App Store (Iphone), gõ từ khóa Classroom

 

 

 

Sau khi cài đặt thành công, mở ứng dụng lên bấm nút Bắt đầu

 

Chọn 1 tài khoản email 

 

    

 

Giao diện lớp học như trên hình

 

Bấm vào nút menu  chọn lớp học

 

Giao diện lớp học như hình, các thao tác tiếp theo tương tự trên web