vien

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRÊN NỀN MOODLE
(Dành cho giảng viên)

https://elearning.ctu.edu.vn/

 
 
1. Đăng nhập

    Truy cập vào website https://elearning.ctu.edu.vn

    Bước 1: Nhập MSCB và mật khẩu (Tài khoản máy tính)

    Bước 2: Click “Đăng nhập”.

 

2. Đăng xuất

    Bước 1: Click vào tên người dùng (Góc trên, bên phải)

    Bước 2: chọn “Thoát”

3. Thêm khóa hc mi

Bước 1: Chọn  “Thêm khóa học mới”

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết

Bước 3: Lưu lại

Bước 4: Bật chế đọ tự ghi danh

 1. Vào khóa học
 2. Cài đặt phương thức ghi danh

 1. Kích hoạt “Tự ghi danh (Sinh viên)

    Click vào icon  để kích hoạt.

   

  * Rút tên sinh viên khỏi khóa học:

 * Upload danh sách sinh viên
 • Chuẩn bị file CSV gồm 2 cột:
  • Cột 1: MSSV
  • Cột 2: Nhóm (Nếu lớp học có phân thành nhiều nhóm nhỏ)

         Nhóm đã được tạo trước đó.

 • Nếu không phân nhóm thì chỉ cần 1 cột MSSV thôi.  
 • Sau khi tạo xong file danh sách:

  Ở Khu vực quản trị chọn Quản trị khóa học -> Thành viên -> Bulk enrolments

  Upload danh sách sinh viên

* Rút tên hàng loạt sinh viên

Chuẩn bị danh sách sinh viên muốn rút tên (.CSV) gồm 1 cột MSSV (như trên).

Ở khu vực quản trị, chọn Quản trị khóa học -> Thành viên -> Bulk unenrolments

Upload danh sách sinh viên

4. Chnh sửa các cài đặt khóa hc:

Ở khu vực quản trị, chọn “Chỉnh sửa các cài đặt”

 
 
5. Xóa khóa hc:
(Quý thầy/cô chỉ xóa được khóa học do mình tạo)

Bước 1: Ở Khu vực quản trị, chọn Quản trị hệ thống / Khóa học / Thêm/Sửa các khóa học

    
Bước 2: Chọn khoa → Click vào dấu  x  ở khóa học muốn xóa 
6. Mt s thao tác trong khóa hc
Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa
 
 
   
 Bước 2:

Bước 3: Tắt chế độ chỉnh sửa

7. Thêm đề thi vào khóa học

    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên

 

    Bước 2: Chọn “Trắc nghiệm”

Bước 3: Điền tên đề thi và các thông tin cần thiết

 • Thời gian: Check “Mở” để chỉnh thời gian bắt đầu/kết thúc truy cập, cũng như thời gian làm bài.
 • Điểm: Chọn số lần làm bài và cách tính điểm.
 • Bố trí: chọn số câu hỏi xuất hiện trên 1 trang
 • Hành vi câu hỏi: có thay đổi vị trí đáp án trong câu hỏi hay không
 • Chọn cho sinh viên xem điểm sau khi làm bài

Bước 4: Lưu lại

 

8. Thêm tập tin

    Bước 1:  Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên.

    Bước 2: Chọn “Tập tin”, Click “Thêm”

Bước 3: Điền tên, tải lên tập tin, và tùy chỉnh một số thông số nếu cần

 • Tải lên Tập tin

    Bước 4: Lưu lại

9. Thêm thư mục

    Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn “Thêm hoạt động tài nguyên”

    Bước 2: Chọn “Thư mục”

    Bước 3:

 • Điền tên, mô tả thư mục này
 • Tạo nội dung cho thư mục

    Bước 4: Lưu lại

10Group

    Bước 1: Tạo Grouptool

 • Bật chế độ chỉnh sửa à Click “Thêm hoạt động tài nguyên”
 • Chọn “Grouptool”

    Bước 2: Cài đặt grouptool

 • Điền tên grouptool và mô tả
 • Chọn ngày bắt đầu/kêt thúc đăng ký, số lượng thành viên nhóm…..

Bước 3: Lưu và trở về khóa học

Bước 4: Tắt chế độ chỉnh sửa

Bước 5: Tạo nhóm

Click vào Grouptool vừa tạo

 • Chọn Create groups
 • Chọn phân nhóm theo số lượng nhóm, hoặc phân nhóm theo sô lượng thành viên mỗi nhóm
 • Nếu chọn phân nhóm theo số nhóm thì điền số nhóm cần tạo
 • Sau khi tạo group, status hiện màu xanh là sinh viên có thể đăng ký nhóm được
 • Phía sinh viên, khi vào grouptool “Đăng ký nhóm” sẽ thấy 2 nhóm “Nhóm 1” và “Nhóm 2”

 

 • Sau khi sinh viên click đăng ký, quý thầy cô phải duyệt yêu cầu đăng ký của sinh viên. Quý thầy cô mở Grouptool, chọn tab Participants
 • Click Register in Moodle
 • Click Tiếp tục để add sinh viên vào group

 • Hoàn tất

11. Đăng bài tập theo nhóm

   Bước 1: Thêm Assignment

 • Bật chế độ chỉnh sửa, chọn "Thêm hoạt động hoặc tài nguyên", Chọn Assignment

    Bước 2: Nhập tên bài tập, mô tả

    Bước 3: Upload tập tin bài tập

    Bước 4: Định thời gian bắt đầu và kết thúc cho bài tập

    Bước 5: Cài đặt nhóm, nhóm nào được phép xem nội dung bài tập này

    Các mục cài đặt còn lại, quý thầy cô có thể để mặc định hoặc tùy chỉnh nếu thấy cần thiết.

    Bước 6: Lưu lại

12. Phòng Chat

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên, chọn  Phòng Chat

Bước 2: Đặt tên, mô tả cho phòng họp

Bước 3: Chọn thời gian cho phiên họp, chọn nhóm/tổ nếu cần thết.

Bước 4: Lưu và trở về khóa học

Bước 5: Vào phòng họp

13. Diễn đàn tin tức

    Bước 1: Vào mục “Diễn đàn tin tức”  

    Bước 2: Click “Thêm một chủ đề mới”

Bước 3: Nhập Tiêu đề, Nội dung bài viết, tải lên các tập tin đính kèm

Bước 4: Lưu

Sau khi lưu có  thể chỉnh sửa hoặc xóa

Để tham gia thảo luận: chọn Phúc đáp

 14.  Gửi Email

Chọn biểu tượng hộp thư 

Để gửi email, chọn Compose

Chọn khoa

Click Continue

* Sử dụng Quickmail để có thể gửi email một cách linh hoạt hơn

a/ Thêm khối Quickmail

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa → Chọn Thêm 

Bước 2: Chọn Quickmail      

Khối Quickmail xuất hiện như hình

Bước 4: Tắt chế độ chỉnh sửa

b/ Gửi mail:

    Bước 1: Click Compose New Email

    Bước 2: Chọn người được nhận mail

    Chọn 1 hoặc nhiều sinh viên hoặc tất cả

    Click ADD

Bước 3: Nhập vào tiêu đề, nội dung thư, upload tệp đính kèm (nếu có)

Bước 4: Click “Send Email”

15. Hướng dẫn upload bài giảng dạng Webpage

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa

Bước 2: Click “Thêm hoạt động hoặc tài nguyên”

Bước 3: Chọn Thêm tập tin

Bước 4: Điền tên và upload file zip

Bước 5: Giải nén

- Click file zip vừa upload.

- Chọn “Giải nén”

Bước 6: Sau khi giải nén, tìm và click vào file index

Kế tiếp, chọn “Đặt tập tin chính”

Bước 7: Ở phần Giao diện, chọn “Mở pop-up”

Bước 8: Lưu và trở về khóa học

Bước 9: Tắt chế độ chỉnh sửa.

16. Import dữ liệu (Khi cần copy tài nguyên từ course A sang course B)

Vào trong course B và chọn Import (nhập dữ liệu) 

Bước 1: Chọn course B (course chứa dữ liệu)

Bước 2: Để mặc định, chọn Kế tiếp

Bước 3: Chọn các tài nguyên cần copy, click Kế tiếp

Bước 4: Click Thực hiện nhập

 17. Google Meet

Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → Google Meet for Moodle

 

 

Chọn Generate Room URL → Chọn tài khoản email 

Link được tạo xong

Sự kiện đã được tạo trong Google Lịch

Để gửi thông báo cho sinh viên, Click vào sự kiện, chọn Chỉnh sửa sự kiện

Chọn Lưu → OK → Gửi

18. Zoom

 Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → Cuộc họp Zoom

Nhập tiêu đề

Chọn ngày họp

Cài đặt bảo mật

 

  Lưu và trở về khóa học

Click Bắt đầu cuộc họp