Vinaora Nivo Slider 3.x
KIỂM TRA VÀ VÁ LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC WANNACRY
Quý thầy/cô vào khóa học của mình, chọn "Thêm hoạt động tài nguyên".
 
Sau đó, quý thầy điền tên đề thi và thiết lp mt số cài đặt v thời gian làm bài và điểm s :
 
 
Quý thầy cô lưu lại và tr v khóa hc.
 
   a. Add a new question:
   Quý thy cô chn mt loi câu hỏi, click “Thêm”. Tiếp theo, điền ni dung câu hỏi và lưu lại.
 
 
* S dụng Embedded answers (Cloze) để soạn đề thi

 
Sau khi điền ni dung câu hỏi, để to câu tr li, click vào nút Cloze editor, mt ca s chn loi câu hi
xut hiện như hình sau:

Quý thầy cô chọn một loại câu hỏi, và điền đầy đủ thông tin.

Dưới đây là minh họa cho từng loại câu hỏi trên:

 
 
   b. From question bank:
   Trước tiên quý thy cô phi thêm câu hi vào ngân hàng câu hi.
     • Thêm 1 câu hi vào question bank.
 
 Import đề thi vào ngân hàng câu hi
 
 
Sau khi import thành công