vien

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thi trực tuyến trên nền Moodle (dành cho thí sinh)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN

(PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH)

Nội dung hướng dẫn

1. Quy ước chung

2. Đăng nhập

3. Sửa thông tin cá nhân

4. Ghi danh thi

5. Tiến hành thi

6. Cách làm bài thi

7. Đăng xuất

 1. Quy ước chung

Thí sinh: là người sử dụng hệ thống thi trực tuyến để làm bài thi. Thí sinh sử dụng tài khoản máy tính đã được Trường cấp để đăng nhập.

Tài khoản máy tính: là tài khoản nhập điểm của cán bộ; tài khoản đăng ký môn học của sinh viên

 1. Đăng nhập 
 • Thí sinh sử dụng trình duyệt web Firefox hoặc Chrome để mở trang thi trực tuyến ở địa chỉ https://testing.ctu.edu.vn. Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu và nhấn nút Đăng nhập
 • Sau khi đăng nhập, thí sinh sẽ thấy các kỳ thi/môn thi hiện có trên hệ thống
 1. Sửa thông tin cá nhân
  • Sau khi đăng nhập thí sinh có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình. Click chọn vào tên mình ở góc trên bên phải → Click chọn Tên_thí_sinh
  • Nhấp chọn Sửa hồ sơ cá nhân

 • Sửa đổi các thông tin cá nhân cho đúng. Lưu ý các phần có đánh dấu * là bắt buộc phải có. Sau khi cập nhật xong, click nút Cập nhật hồ sơ
 1. Ghi danh thi
  • Sau khi đăng nhập thí sinh có thể ghi danh để thi. Thí sinh chọn môn để ghi danh thi. Thí sinh có thể ghi danh thi nhiều môn. Ví dụ: ghi danh môn Tiếng Anh 3 bậc

 • Nếu môn thi không yêu cầu mật khẩu → Thí sinh click nút Ghi danh.
 • Nếu môn thi yêu cầu mật khẩu → Thí sinh nhập mật khẩu (mật khẩu này do giảng viên của môn thi cung cấp) → Click nút Ghi danh
 1. Tiến hành thi

5.1 Đề thi không yêu cầu mật khẩu

 • Sau khi ghi danh thi, thí sinh có thể bắt đầu thi. Thí sinh click vào nút Bắt đầu kiểm tra
 • Hộp thoại hiện ra → Đọc kỹ các hướng dẫn → Click nút Bắt đầu thi

 5.2 Đề thi yêu cầu mật khẩu

Sau khi ghi danh thi, thí sinh có thể bắt đầu thi. Thí sinh click vào nút Bắt đầu kiểm tra

 • Hộp thoại hiện ra → Đọc kỹ các hướng dẫn → Nhập mật khẩu đề thi (mật khẩu này do giảng viên của môn thi cung cấp) → Click nút Bắt đầu thi
 1. Cách làm bài thi

Sau khi nhấn nút Bắt đầu thi, thí sinh tiến hành làm bài thi

Thí sinh lưu ý các phần sau:

1: Số thứ tự câu hỏi, tương ứng số trên bảng 5.

2: Phần hướng dẫn

3: Nội dung câu hỏi

4: Các phương án trả lời

5: Danh sách các câu hỏi của đề thi. Các câu i là phần thông tin

6: Click Kết thúc làm bài khi thí sinh làm bài xong và muốn nộp bài sớm khi chưa hết thời gian thi.

7: Thời gian làm bài còn lại.

 • Khi trả lời hết một trang, thí sinh click nút Trang tiếp theo để trả lời các câu hỏi ở trang tiếp. Click nút Trang trước để quay về trang trước. Khi sang trang tiếp theo, các câu hỏi đã được trả lời ở trang trước sẽ được lưu lại
 • Khi trả lời xong hết các câu hỏi, thí sinh click nút  → Kiểm tra lại các câu hỏi đã được trả lời hết chưa → Click nút để nộp bài và kết thúc thi → Hộp thoại xác nhận, click nút Nộp bài và kết thúc
 • Khi kết thúc kiểm tra, thí sinh sẽ biết được ngay điểm của mình
 1. Thoát khỏi tài khoản
 • Khi thi xong, thí sinh thoát khỏi tài khoản, kết thúc thi. Click chọn tên mình ở góc trên bên phải → Click chọn Thoát