vien

Hướng dẫn sử dụng Moodle App trên điện thoại

 

 

Trên điện thoại mở ứng dụng CH Play (Android) hoặc App Store (Iphone), tìm từ khóa Moodle

 

 

Sau khi cài đặt thành công, mở ứng dụng Moodle, nhập địa chỉ trang Elearning: elearning.ctu.edu.vn

Nhấn Connect

 

 

Nhập MSCB/ MSSV và mật khẩu để đăng nhập

 

 

Giao diện hiển thị như hình bên dưới, Nhấn vào Course categories

 

 

Chọn vào khoa để đi đến khóa học