vien

Hướng dẫn lập lịch các buổi học qua Hangouts Meet

Tải file mẫu

Bước 1: Click vào biểu tượng Google Apps chọn Lịch (Calendar)

 

 

Bước 2: Chọn "Tạo" và chọn "Tùy chọn khác" để thiết lập lịch

 

Bước 3: Thiết đặt lịch cho buổi học trực tuyến của học phần:

 

Bước 4: Chọn "Gởi" và "Mời Khách bên ngoài" để gởi email cho sinh viên

 

 

Bước 5: Đến ngày diễn ra buổi học trực tuyến giảng viên và sinh viên sẽ thầy buổi học có sẵn trên Google Meet và chỉ cần click chuột vào buổi học (hoặc có thể sử dụng link của buổi học xuất hiện trong qua trình đặt lịch và trong email gởi tới sinh viên) 

  

 

Email mời học mà sinh viên nhận được