HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU BÀI THI CỦA SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG ELEARNING/TESTING

 

Bước 1: Mở bài thi và chọn vào biểu tượng cài đặt phía bên phải màn hình, sau đó chọn Response

 

Bước 2: Bấm nút Tùy chọn hiển thị và chọn các ô (checkbox) question text, response và right answer ,  sau đó bấm nút Tải xuống để tải dữ liệu (file) bài làm của sinh viên về máy tính. Dữ liệu sinh viên tải về sẽ bao gồm: Nội dung câu hỏi, câu trả lời của sinh viên và đáp án đúng của đề thi. 

 

Bước 3: Mở File excel đã tải về để kiểm tra thông tin và số lượng thí sinh.