HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ HỆ THỐNG ELEARNING/TESTING TỰ ĐỘNG NỘP BÀI THI CỦA SINH VIÊN

Trong quá trình cho sinh viên thi trên hệ thống Elearning/Testing của Trường, nếu quí thầy/cô gặp hiện tượng "hệ thống Elearning/Testing tự động nộp bài của sinh viên khi sinh viên đang làm bài thi, hiện tượng này nếu có thường xảy ra vào đầu buổi thi". Để khắc phục lỗi này, quí thầy/cô thực hiện theo nguyên tắc "xóa bài làm bị lỗi của sinh viên và cho thì sinh viên làm lại", cách thưc hiện như sau:

Bước 1: Mở bài thi và chọn vào biểu tượng cài đặt phía bên phải màn hình, sau đó chọn Response

 

Bước 2: Trong mục "Những gì để đưa vào báo cáo" chọn "kết thúc" (những bài thi đã hoàn thành), sau đó  chọn "Hiển thị báo cáo"

Bước 3: Kiểm tra ĐÚNG thông tin sinh viên gặp sự cố tự động nộp bài thi chọn những sinh viên này và bấm nút Delete selected attempts

Bước 4: Thông báo cho sinh viên gặp sự cố đăng nhập vào và làm lại bài thi.