Đổi mật khẩu tài khoản máy tính

Tài khoản đăng nhập vào HTTT là "Tài khoản máy tính". Do đó, quí thầy cô và các bạn sinh viên có thể đổi mật khẩu của tài khoản này sử dụng tiện ích được cung cấp bởi hệ điều hành, Xin xem tại đây.

Để giúp cho việc đổi mật khẩu được dễ dàng và tiện lợi, Trường đã phát triển một trang web cho phép đổi mật khẩu "Tài khoản máy tính". Để đổi mật khẩu sử dụng giao diện web chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web gõ vào địa chỉ https://dmk.ctu.edu.vn

Chúng ta nhập <tên tài khoản> (là mã số cán bộ hoặc mã số sinh viên) vào ô phía trên và mật khẩu vào ô phía dưới. Tài khoản và mật khẩu là tài khoản máy tính được cấp bởi Trung tâm Thông tin - Quản Trị mạng.

Bước 2: Trang đổi mật khẩu có giao diện như hình bên dưới

Click vào link Change password

Bước 3: Tiến hành đổi mật khẩu mới

1. Nhập vào tài khoản theo dạng ctu\<tên tài khoản>

2. Nhập vào mật khẩu cũ

3. Nhập vào mật khẩu mới

4. Nhập lại mật khẩu mới lần nữa

5. Nhấp nút Submit

Lưu ý: Mật khẩu phải được đặt ở dạng phức tạp, có nghĩa là trong đó phải có 3 trong 4 loại ký tự sau: ký tự thường, ký tự HOA, ký tự số, ký tự đặt biệt như ! @ # $ - và mật khẩu phải có độ dài ít nhất 06 ký tự.

Nếu mật khẩu cũ và mới được chấp nhận, thông báo đổi mật khẩu thành công được hiện lên như hình bên dưới. 

Nhấp nút OK để hoàn tất và quay về trang chủ

Bước 4: Bấm Sign out để thoát ra