Hướng dẫn cập nhật thông tin trên ứng dụng MyCTUs

B1. Tải ứng dụng và đăng nhập: Nhấn vào đây để xem

 

B2. Cập nhật thông tin

  • Nhập các thông tin, đối với thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập.

  • Nút mũi tên sẽ xuất hiện sau khi lưu thông tin thành công, dùng để di chuyển đến trang kế tiếp hoặc trở về trang trước đó.
  • Nút "Lưu": Lưu thông tin tạm thời, lần sau đăng nhập vào vẫn có thể chỉnh sửa được nhưng không được vào hệ thống để sử dụng các chức năng.

  • Nút "Gửi": Cập nhật thông tin vào hệ thống và khóa quyền chỉnh sửa, sinh viên sẽ không thể chỉnh sửa được nữa. Sau khi gửi thành công sẽ chuyển đến màn hình trang chủ.