vien

Hướng dẫn chuyển email Trường ra tài khoản Gmail mới

Để thực hiện chuyển email từ tài khoản sinh viên sang tài khoản khác ta thực hiện 2 phần:

Phần 1: Tạo tài khoản Gmail mới (bước này có thể bỏ qua nếu đã có 1 tài khoản gmail)

Phần 2: Thiết lập chuyển mail qua tài khoản Gmail mới.

Lưu ý: Nếu tài khoản sinh viên được bật bảo mật 2 lớp, ta phải gỡ bỏ trước khi thực hiện chuyển mail.

  • HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GMAIL MỚI

Bước 1: Từ trình duyệt ta truy cập vào địa chỉ https://gmail.com để đến trang đăng nhập của Gmail, để tạo tài khoản Gmail mới ta click nút "TẠO MỘT TÀI KHOẢN"

 

 

Bước 2: Sau khi chọn tạo một tài khoản mới, trang đăng ký được hiển thị

Bạn cần điền và chọn các thông tin:

  • Họ Tên
  • Tên đăng nhập: Chọn một tên
  • Mật khẩu (nhập 2 lần): Nhập mật khẩu từ 8 ký tự trở lên bao gồm chữ cái thường (a-z), chữ cái hoa (A-Z), số (0-9) và ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %,…)
  • Ngày Sinh
  • Giới tính
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ Email đang dùng (Có thể không nhập)
  • Chuỗi ký tự xác minh.

- Các thông tin sẽ được hệ thống kiểm tra và thông báo nếu không hợp lệ.

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin và hợp lệ. Ta click chọn đồng ý điều khoản và chính sách bảo mật của Google và chọn Bước tiếp theo.


Bước 3
: Xác minh tài khoản của bạn

- Chọn biểu tượng cờ Việt Nam và nhập số điện thoại (bỏ số 0. Ví dụ: số điện thoại của bạn là 0987654321 thì nhập 987654321) và click chọn Tin nhắn văn bản (SMS) để tiếp tục.

- Hệ thống sẽ gửi một tin nhắn có mã xác minh đến điện thoại của bạn.


Bước 4
: Nhập mã xác minh và chọn tiếp tục


Bước 5
: Điều chỉnh hiển thị

Bạn có thể chọn hình ảnh hiển thị cho tài khoản của mình hoặc có thể bỏ qua bước này.
-
Chọn Thêm Ảnh và chọn hình ảnh trên máy tính để hiển thị.
- Chọn Bước tiếp theo để bỏ qua

Bước 6: Hoàn tất việc đăng ký


Chọn Tiếp tục đến Gmail để vào tài khoản vừa được tạo


  • HƯỚNG DẪN CHUYỂN EMAIL TỪ TÀI KHOẢN EMAIL STUDENT SANG TÀI KHOẢN GMAIL MỚI

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email student


Bước 2
: Chọn cài đặt bằng cách click chọn biểu tượng ở góc bên phải


Bước 3:
Ta chọn tiếp thẻ “Chuyển tiếp và POP/IMAP”


Bước 4:
Tại mục Tải xuống POP, ta click chọn “Bật chức năng tải POP cho tất cả các thư (thậm chí cả thư đã được tải xuống)”


-
Sau đó kéo xuống dưới chọn “Lưu Thay đổi”

- Sau khi đã lưu lại, ta tiếp tục truy cập vào địa chỉ sau https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps chọn "Bật" để bật chế độ kém bảo mật cho phép chuyển mail.

- Tiếp theo truy cập vào địa chỉ: https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha và chọn "Tiếp tục" để cho phép truy cập vào tài khoản student.

Bước 5: Sau khi thiết lập ở tài khoản email student, ta mở một trình duyệt khác để đăng nhập vào tài khoản gmail mới


Bước 6:
Chọn cài đặt bằng cách click chọn biểu tượng ở góc bên phải


Bước 7:
Chọn thẻ Tài khoản


Bước 8:
Ở mục Kiểm tra thư tài khoản khác (sử dụng POP3) ta chọn “Thêm tài khoản thư POP3 của bạn”.


Bước 9:
Một cửa sổ khác hiển thị. Nhập địa chỉ tài khoản email student vào và chọn Bước tiếp theo


Bước 10:
Ta nhập mật khẩu của tài khoản gmail cũ, chọn Máy chủ POP là stmp.gmail.com và Cổng 995

Click chọn Luôn sử dụng kết nối bảo mật (SSL) khi tải thư về

Chọn Thêm tài khoản


Bước 11:
Chọn Có ở bước này và chọn Bước tiếp theo


Bước 12:
Tiếp tục chọn Bước tiếp theo


Bước 13:
Chọn gửi qua Gmail và tiếp tục


Bước 14:
Chọn gửi xác minh để gửi mã xác minh đến tài khoản gmail student.


Bước 15:
Trở về tài khoản email student ta sẽ nhận được email  chứa mã xác minh (nếu vẫn chưa có thư mới ta bấm F5 để load lại trang)


Bước 16:
Mở thư mới từ Gmail và copy Mã xác nhận


Bước 17:
Nhập mã xác nhận và chọn Xác minh


Bước 18:
Hoàn tất việc thiết lập, hệ thống sẽ mất một thời gian để kiểm tra và tải thư về tài khoản mới. Những thư không chuyển được sẽ được hệ thống thông báo.