HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL TRÊN ĐIỆN THOẠI

 

 

♦ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

 

  Bước 1: Mở Ứng dụng Gmail                                                                   Bước 2: Mở Menu 

                                         

 

  Bước 3: Chọn Cài đặt                                                                           Bước 4: Chọn Thêm tài khoản

                                        

 

  Bước 5: Chọn Google                                                                             Bước 6: Nhập email

                                                     

  Bước 7: Nhập mật khẩu                                                                       Bước 8: Nhấn nút Tôi đồng ý

                                                    

 

  ♦ HỆ ĐIỀU HÀNH IOS

 

  Bước 1: Mở Ứng dụng Mail                                                                   Bước 2: Chọn Google

                                           

 

  Bước 3: Nhập email                                                                              Bước 4: Nhập mật khẩu

                                         

 

  Bước 5: Lưu