HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN HIỂN THỊ GMAIL

 

Bước 1: Đăng nhập vào gmail 

Bước 2: Chọn Cài đặt  →  Xem tất cả chế độ cài đặt

Bước 3: Chọn Tài khoản → Chỉnh sửa thông tin

 

 

Bước 4:  Nhập tên hiển thị vào ô như hình (Ví dụ: Tran Thi Tieu Loc B123456)