vien

Hướng dẫn Khôi phục và Xóa dữ liệu trong thùng rác trên Google Drive

 

Khi bạn cần xóa dữ liệu trên Google Drive, bạn sẽ Click chuột phải vào file cần xóa và chọn Xóa.

  

Lúc này file vừa xóa sẽ được chuyển vào thùng rác, mặc định dữ liệu trong thùng rác sẽ xóa vĩnh viễn sau 30 ngày.

1. Khôi phục dữ liệu trong thùng rác

    Để khôi phục 01 file trong thùng rác, click chuột phải vào file cần khôi phục, chọn Khôi phục

2. Xóa vĩnh viễn dữ liệu trong thùng rác

    Để xóa vĩnh viễn 01 file trong thùng rác, click chuột phải vào file cần xóa, chọn Xóa vĩnh viễn

    Để xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trong thùng rác, chọn Dọn sạch thùng rác. Thực hiện tương tự cho Google Photos.