Hướng dẫn kích hoạt chức năng chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại trên Web browser

  • Trình duyệt FireFox:

Bước 1: Trên trình duyệt FireFox ta chọn mục Options

Bước 2: Trên cửa sổ Options, ta click chọn Thẻ Sercurity

Tiếp theo click chọn mục Block reported attach sites và mục Block reported web forgeries

 - Chọn OK để lưu và khởi đổng lại FireFox

 

  • Trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Trên trình duyệt Google Chrome ta chọn mục Tùy chọn và chọn Setting

Bước 2: Trong trang cài đặt ta kéo màn hình xuống dưới (chọn hiển thị cài đặt nâng cao nếu chưa hiển thị tất cả)

Tiếp theo ở phần Bảo mật ta click chọn Kích hoạt chức năng bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại

Khởi động lại Google Chrome

 

  • Trình duyệt Internet Explorer

Bước 1: Trên trình duyệt ta chọn Tools và Chọn Internet Options

 

hoặc

Bước 2: Trên cửa sổ Internet Options Ta chọn thẻ Advanced và kéo xuống tìm mục Security

Tiếp theo chọn mục Enable SmartScreen Filter để kích hoạt chức năng

Chọn OK và khởi động lại Internet Explorer