Translate to (by Google)

Vinaora Nivo Slider 3.x
KIỂM TRA VÀ VÁ LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC WANNACRY

 

STT

KHU VỰC PHỦ SÓNG

KHOA SỰ PHẠM

1

Thư viện

2

Hội trường

3

Khu vực hành lan bên ngoài hội trường và từ văn phòng khoa đến hội trường

4

Sảnh Văn phòng Bộ môn Sinh

KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

1

Thư viện

2

Hội trường

KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1

Thư viện

2

Hội trường

3

Sảnh các tầng

KHOA THỦY SẢN

1

Thư viện

2

Sảnh tầng trệt

3

Sảnh Văn phòng Khoa

3

Hội trường

KHOA CÔNG NGHỆ

1

Thư viện

2

Sảnh tầng trệt

3

Phòng Seminar

4

Hội Trường

5

Phòng học chất lượng cao

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Thư viện

2

Sảnh tầng trệt

3

Sảnh tầng 01

4

Các hội trường

5

Các phòng học chất lượng cao

KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD

1

Thư viện

2

Hội trường bánh ú

3

Sảnh cạnh hội trường, công viên quanh hội trường

4

Hành lan nối các toàn nhà

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Thư viện

2

Sảnh tầng trệt, cạnh khu văn phòng khoa

3

Hội Trường

KHOA KINH TẾ

1

Thư viện

2

Hội trường

3

Sảnh tầng trệt, cạnh văn phòng khoa

4

Phòng học chất lượng cao

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

1

Sảnh tầng trệt

2

Sảnh tầng 02

3

Sảnh tầng 03

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

1

Thư viện

2

Hội trường

3

Sảnh tầng trệt, cạnh khu văn phòng khoa

KHOA LUẬT

 1

Thư viện

 2

Hội trường

 3

Phòng thực hành xử án

VIỆN NGHIÊN CỨU & PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

Sảnh tầng trệt khu mới

2

Khu vực trước văn phòng viện

             VIỆN NGHIÊN CỨU & PT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1

Thư viện

2

Tầng 2

3

Tầng 3

KHU VỰC ĐOÀN THANH NIÊN & HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

1

Hành lan khu ĐTN

2

Hội trường

3

Sâu khấu ĐTN

HỘI TRƯỜNG LỚN

1

Bên trong hội trường

2

Công viên xung quanh

NHÀ ĐIỀU HÀNH

1

Các hội trường, phòng họp

2

Hành lan, sảnh các nhà học D1, D2

3

Công viên phí trước

4

Công viên phía sau

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

1

Bên trong trung tâm

NHÀ HỌC C1

1

Sảnh tầng trệt

2

Sảnh tầng 01

3

Giảng đường 106

4

Giảng đường 107

KHU TIẾNG NƯỚC NGOÀI (KHU VƯỜN BÀNG)
1 Công viên khu tiếng nước ngoài

(Cập nhật đến tháng 01/03/2017)

Lưu ý:

Tên wifi (SSID) nhà điều hành và công viên xung quang là: NDH

Tên wifi (SSID) Trung tâm Học liệu: LRC hoặc bắt đầu bằng LRC

Tên wifi (SSID) của tất cả các khu vực khác là: CTU hoặc bắt đầu bằng K2

TÂN SINH VIÊN

 

  » Những điều cần biết về dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường 

Video Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Lượt truy cập

0096025
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
103
7729
14514
96025