vien

Hướng dẫn kết nối wifi tại Tòa nhà Phòng thí nghiệm Công nghệ cao (ATL) và Khu Phức hợp (RLC)

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀO MẠNG KHÔNG DÂY (WIFI) TÒA NHÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO (ATL) VÀ KHU PHỨC HỢP (RLC)

 

* KẾT NỐI BẰNG LAPTOP:

Để kết nối vào mạng không dây (wifi) trong tòa nhà phòng thí nghiệm công nghệ cao (ATL) và Khu Phức hợp (RLC) bằng laptop, Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

- Chọn tên mạng không dây (SSID): ALT hoặc RLC

- Nhập vào mật khẩu: ctu31031966

 

Bước 2:

Sử dụng tài khoản máy tính để đăng nhập vào trang web portal được hiển thị ((Tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý)

 

 

 

* KẾT NỐI BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG:

Để kết nối vào mạng không dây (wifi) trong tòa nhà phòng thí nghiệm công nghệ cao (ALT) và Khu Phức hợp (RLC) bằng điện thoại di động, Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

- Chọn tên mạng không dây (SSID): ALT hoặc RLC

- Nhập vào mật khẩu: ctu31031966

   

 

Bước 2: Sử dụng tài khoản máy tính để đăng nhập vào trang web portal được hiển thị ((Tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý)

 

Bước 3:

Nhấp vào nút “Kết nối” trên thông báo được hiển thị (nếu có)