Hướng dẫn sử dụng mạng không dây (WIFI) tại khu 2

Bước 1: Kết nối đến mạng không dây (wifi) của khu 2, thông qua các điểm truy cập:

  • LRC: khu vực Trung tâm học liệu
  • CIT: khu vực Khoa Công nghệ Thông tin – Truyền thông
  • NDH: Nhà điều hành
  • ATL: Tòa nhà Phòng Thí nghiệm Công nghệ cao
  • CTU: các khu vực còn lại trong khu 2.

Bước 2: Lần đầu truy cập vào các Webiste, hệ thống sẽ hiển thị trang Nội qui sử dụng, đọc nội qui, sau đó chọn Accept and Continue để bắt đầu truy cập.

 Một số lưu ý: